หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ภายในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  
 

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชุนโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ภายในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยคณะได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ซึ่งในครั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ได้ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 7 หมู่ 8  ต.วัดโบสถ์ และหมู่ 4 ต.ท้อแท้ ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นภารกิจของเทศบาล ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด และให้สมาชิกในครอบครัว หรือผู้ดูแลให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่สมาชิกในครอบครัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2562 เวลา 14.05 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11