หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
รองนายกเทศมนตรี รับมอบประกาศนียบัตร ตลาด 4.0 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ รับมอบประกาศนียบัตร ตลาด 4.0 จากนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการใช้ OR Code ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการรับเงินจากผู้ซื้อ จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องเป็น ตลาด 4.0

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 11.46 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11