หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงจราจร และและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงจราจร และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกบ้านน้ำคบ ถนนทองรัตน์ สี่แยกหลังโรงเรียนวัดโบสถ์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ  โดยถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจรและเป็นถนนที่ใช้ในการเดินทางเป็นประจำของประชาชน โดยเหล่าจิตอาสาฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆ ด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน \\\"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\\\" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 12.38 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559