หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อจากถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายบุญเลิศ กลิ่นมั่น ไปสายหนองทุ่ม  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อจากถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายบุญเลิศ  กลิ่นมั่น ไปสายหนองทุ่ม  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  625.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,500.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ  ตามแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  หมู่ที่  12  ตำบลท่างาม  อำเภอวัดโบสถ์    จังหวัดพิษณุโลก  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 16.18 น. โดย คุณ โกลัญญ์ บุญป่อย

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559