หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทองรัตน์ตั้งแต่สะพานวัดโบสถ์ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดโบสถ์  
 

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทองรัตน์ตั้งแต่สะพานวัดโบสถ์ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดโบสถ์ -ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  13.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  67.50 ตารางเมตร  -ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง  9.50 เมตร ยาว 154.00 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,463.00  ตารางเมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ  ตามแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  หมู่ที่  7  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 15.48 น. โดย คุณ โกลัญญ์ บุญป่อย

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559