หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงบ้านนางหอม  
 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงบ้านนางหอม  ผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  358.00  เมตร   พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,074.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ  ณ หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  ตามแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดแนบท้าย)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 16.42 น. โดย คุณ โกลัญญ์ บุญป่อย

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11