หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประกาศร่างขอบเขตรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงบ้านนางหอม  
 

ประกาศร่างขอบเขตรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงบ้านนางหอม  ผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  358.00  เมตร   พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,074.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ  ณ หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  ตามแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (รายละเอียดแนบท้าย)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น. โดย คุณ โกลัญญ์ บุญป่อย

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559