หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นประธานในการตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ แะ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หัวหน้าส่วนราชการ โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ได้กล่าวให้โอวาทกับกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน และตรวจความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานส่วนหน้าในการเผชิญเหตุตอบโต้สถานการณ์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการประสานการปฏิบัติความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ และอาสมัคร เพื่อช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
โดยในปัจจุบัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้มีจำนวนพนักงาน จำนวน 18 คน รถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เป็นต้น ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ถึงความ มุ่งมั่น กล้าหาญ มีจิตใจ ที่เสียสละ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ตลอดถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาล ตามอุดมการณ์ “พิชิตผองภัย”

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 10.57 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 155 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559