หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ  
 

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น พร้อมทั้ง นางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่ห้องอุปกรณ์การเรียนการสอน จากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จึงได้มีคำสั่งอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่ และแจ้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เข้าระงับเพลิงที่ลุกไหม้ โดยการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แนวทางการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แก่ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ให้สามารถป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิธีการและฝึกคณะครู ในภาคปฏิบัติ เรื่อง การจัดการสาธารณภัย ทฤษฎีไฟ การใช้ถังเคมี อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย มีแผนอพยพหนีไฟตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีความรู้ ทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นตามหลักวิชาการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 15.53 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 191 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559