หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการอบรมและเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิง สมาชิกอปพร. และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 1 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิง สมาชิก อปพร. และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน สืบเนื่องด้วยในปัจจุบันแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของบุคคลมีมากขึ้น และสร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนพลเมืองรวมทั้งของรัฐมากขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้พนักงานดับเพลิง สมาชิก อปพร. และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีความรู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตามหลักวิชาการมากขึ้น อันจะทำให้สามารถ ลดความสูญเสีย ที่จะเกิดขึ้น ให้มีน้อยที่สุด และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และความชำนาญในการดับเพลิงอย่างจริงจัง สามารถที่จะก้าวไปเป็นเจ้าหน้าที่หลัก หรือสนับสนุนทีมดับเพลิงในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีความรู้ทางวิชาการ ความชำนาญในเรื่องเทคนิคการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำการวางแผนก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ การเข้าควบคุมเพลิงด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีต่าง ๆ การควบคุมเพลิง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 14.13 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 183 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559