หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน \"วันท้องถิ่นไทย\" ประจำปี 2562  
 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน \"วันท้องถิ่นไทย\" ประจำปี 2562 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนข้าราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในพิธี \"วันท้องถิ่นไทย\" ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร. 5) หลังจากนั้นประธานในพิธี ได้อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส \"วันท้องถิ่นไทย\" ประจำปี 2562 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น \"ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย\" และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน “ท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้สาธารณะ ได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 13.54 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 181 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559