หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์)  
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยมี นายนรินทร์ ชูโตศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห) ์โดยมีวิทยากร จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก เป็นผู้ให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและมีการฝึกปฏิบัติการดับเพลิง โดยใช้เครื่องมือดับเพลิงต่างๆ พร้อมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาอีกด้วย โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คร ูนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ เข้าใจเรื่องของไฟ การป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย มีความรู้เข้าใจเมื่อเกิดเหตุและสามารถปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อชุมชนต่อไปได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 12.39 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 140 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559