หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 10 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 14
 


 
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) [ 8 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 55
 
 
     


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมลอยกระทงในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปี 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 28
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ให้ผู้ที่ทำโฆษณาด้วยการปิดป้ายโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปิดป้ายโฆษณาบนต้นไม้ในที่สาธารณะ ทำการรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าว [ 6 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 32
 
 
     


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 46
 


 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก [ 25 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 47
 
 
     


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ. [ 23 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 49
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 44
 
 
     


 
เปิดโครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [ 13 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 40
 


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ภายในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 6 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 53
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11