หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการอบรมฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 38
 


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 4 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 126
 
 
     


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 [ 29 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 119
 


 
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและสติปัญญา [ 27 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 139
 
 
     


 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ [ 22 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 169
 


 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการอบรมและเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิง สมาชิกอปพร. และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน [ 20 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 183
 
 
     


 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน \"วันท้องถิ่นไทย\" ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 181
 


 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 140
 
 
     


 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจแนะนำการใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 1 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 144
 


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมเป็นประธานเปิด “โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 1 [ 25 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 175
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559