หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 26 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 5
 


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ชุมชนวัดปากสระพัฒนา ชุมชนหลวงพ่อเพชร ชุมชนเทพารุ่งเรือง ชุมชนบ้านท่างาม และชุมชนวัดท่างามพัฒนา [ 26 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 5
 
 
     


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ครั้งที่ 1/2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 4
 


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 4, 7, 8, ต.วัดโบสถ์ [ 21 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย [ 21 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 10
 


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับพัฒนาการอําเภอวัดโบสถ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตรวจสอบมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของตลาดประชารัฐ [ 20 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 3
 
 
     


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ มอบของใช้ที่จำเป็น และเครื่องดื่ม แก่คนไร้ที่พึ่ง หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์ [ 20 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 10
 


 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่พังเสียหายจากเหตุวาตภัย [ 19 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 5
 
 
     


 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 10 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 53
 


 
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) [ 8 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 124
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11