หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านพร้าว   เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร้าว ประจำเดือน มกราคม 2566 27 ม.ค. 2566
อบต.บ้านไร่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 70 - 002 สายเลียบแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 2-4 บ้านโคกสลุด - บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
อบต.พรหมพิราม   จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ เพื่อดำเนินการกู้แพสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.ท่าโพธิ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหลังวัดแจ่มสุวรรณ (บ้านผู้ใหญ่เก่า) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
อบต.ท่าโพธิ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
อบต.ท่าโพธิ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวคุยดอ - เขตตำบลท่าทอง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
อบต.ท่าโพธิ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายภิรมย์ น้อยทอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
อบต.นครชุม   ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน วันที่ ๑-๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.บ้านป่า   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศพด. ร.ร.บ้านบึงกระดาน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.บ้านป่า   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ ๖๗-๐๑๒ สายไก่แก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านบึงกระดาน ตำบลบ้านป่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๑๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
อบต.หนองพระ   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.หนองกุลา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าบ้านนายสำราญ เขียนวงษ์ ถึงเขตวัดบ้านใหม่คลองเจริญ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่คลองเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
อบต.ท่าช้าง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองเมม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.ท่าช้าง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.ท่าช้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 44-027 หมู่ที่ 9 บ้านคลองเมม - หมู่ที่ 10 บ้านวังขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
ทต.บางระกำเมืองใหม่   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.บางระกำเมืองใหม่   จ้างซ่อมแซมระบบไฟของรถบรรทุกสิ่งปฏิกูล (ขยะ) ทะเบียน 82-1407 พล. หมายเลขครุภัณฑ์ 005-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.บ่อภาค   จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านน้ำจวง 26 ม.ค. 2566
อบต.บ่อภาค   จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านขุนน้ำคับ 26 ม.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,552
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207