หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บึงระมาณ   ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน) จำนวน ๒ ตัว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บึงระมาณ   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑,๒๐๐ โด๊ส งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บึงระมาณ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) จำนวน ๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มา ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบึงระมาณ งานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บึงระมาณ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๐ งานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานางสมบัติ งามเนตร ถึงที่นานายสมโชค จันทร์เกิด หมู่ที่ ๑๒ บ้านทศพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเนียม คุ้มผล ถึงบ้านนางทุเรียน คำเขียว หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่ถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรัญ แก้วแดง ถึงบ้านนางปราณี อู่นาท หมู่ที่ ๔ บ้านหางไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.หัวรอ   จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.หัวรอ   จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 1 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.หัวรอ   จ้างสูบสิ่งปฏิกูลห้องสุขาชาย-หญิง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.หัวรอ   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บ้านใหม่   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.มะตูม   จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ยี่ห้อ NISSAN NAVARA DOUBLE CAB Caliber E6MT หมายเลขทะเบียน กล ๘๗๗๖ พล หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๑ เพี่อใหัครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ท่านางงาม   จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฎ - 7101 หมายเลขครุภัณฑ์ 010-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ท่านางงาม   จ้างซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-6338 พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ 002-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ชุมแสงสงคราม   ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ชมพู   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.วังนกแอ่น   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กว 2531 พล ยี่ห้อ นิสัน นาวาร่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,802
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207