หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กเรื่องสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลัก ข้ามแม่น้ำแควน้อย (สะพานเทศบาลบ้านเหล่าขวัญ) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำ่บลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ แบตเตอรี่แห้ง Deep Cycle ขนาด 12V/80AH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงต่อเติมบริเวณอาคารเอนกประสงค์ชุมชนท่างามรักถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม อาหารว่าง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]จ้างจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2229 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11