หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ วันสำคัญ เรื่องวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ฮีโน่ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0512 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังเจ๊ก ซอย 3 หมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า เลขทะเบียน 81-3774 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 83
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11