หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-46-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 25 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทำความสะอาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวารสาร(หนังสือพิมพ์)ประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11