เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต. วัดโบสถ์)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า เลขบัญชีสำหรับชำระเงิน ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเท่านั้น
  ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 632-6-00528-0
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

  เลขบัญชีสำหรับชำระเงินท่านั้น
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เลขที่ 016272515494
  ชื่อบัญชี : การประปา เทศบาลตำบลวัดโบสถ์