เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
 • 2.)
  สลิปการโอน
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เลขที่ 016272515494
  ชื่อบัญชี : การประปา เทศบาลตำบลวัดโบสถ์