หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ : 055-361-097
โทรสาร : 055-361-344
Website : www.watbot.go.th
Email : watbot.@watbot.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 10
นายกเทศมนตรี ต่อ 11
 
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 12
เลขานายกเทศมนตรี ต่อ 13
 
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 14
งานป้องกัน ต่อ 15
 
งานทะเบียน ต่อ 16
กองช่าง ต่อ 17
 
งานการเงินและบัญชี ต่อ 18
งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 19
 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ต่อ 20
ปลัดเทศบาล ต่อ 22
 
ผอ.กองช่าง ต่อ 23
ผอ.กองคลัง ต่อ 24
 
งานพัฒนาชุมชน ต่อ 25
ผอ.กองการประปา ต่อ 29
 
กองการประปา ต่อ 30
กองการศึกษา ต่อ 32
 
รองปลัดเทศบาล ต่อ 33
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ต่อ 34
 
หน้าห้องปลัด ต่อ 22
ห้องประชุม ต่อ 36
 
กองสาธารณสุข ต่อ 44
งานพัสดุและทรัพย์สิน ต่อ 49
 
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 055-361-009      
 
แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11