ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 12 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256154,11532,43760,77246,28347,02855,58760,95056,04836,30548,27046,95410,473555,222
256024,39037,53447,56751,87865,92253,04057,07730,93552,27664,61299,46654,186638,883
2559----10,9906,843,3597,67219,044347,294297,30725,20526,4297,577,300
ยอดยกมาตั้งแต่ 25 พ.ค. 2559 ถึง 30 เม.ย. 2559   -8,771,405
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี